Előző oldal Következő oldal
2023.06.04.,
Vasárnap
Bulcsú
Nyíregyháza Betöltés...
Alapkamat: 13.00%
 • 371,06
 • 344,4
 • 431,74
 • 47 756
 • 10 925
 • 2 900
Hívjon! +36 (30) 505 8454
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Közbeszerzés

A MIKOLA ÜGYVÉDI IRODA egyik kiemelt szakterülete a közbeszerzés rendkívül összetett folyamatában való aktív közreműködés, az iroda vezetője ugyanis ügyvédi tevékenysége mellett hivatalos közbeszerzési tanácsadó is. Mindezekkel összefüggésben jelentős tapasztalattal rendelkezünk.

Az Ügyvédi Iroda működése során a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben a Kbt. alapján az alábbi tevékenységeket fejti ki:

hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása ajánlattevői  és ajánlatkérői oldalon, ennek körében:

 • ajánlati stratégia megtervezése,
 • ajánlati dokumentáció összeállítása,
 • közbeszerzési szabályzat elkészítése,
 • közbeszerzési terv elkészítése,
 • éves statisztikai összegzés készítése.

közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása minden eljárásrendben (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás koncesszió, tervpályázat), ezen belül:

 • a becsült érték megállapítása;
 • egybeszámítási szabály alkalmazása;
 • összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása;
 • az eljárásfajta kiválasztása;
 • a kizáró okok és alkalmassági követelmények meghatározása;
 • bírálati szempont kiválasztása;
 • a dokumentáció elkészítése;
 • a szerződéses feltételek kidolgozása;
 • az eljárást megindító hirdetmény, illetve felhívás elkészítése;
 • egyéb hirdetmények és tájékoztatók (pl. az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény, összegezés) elkészítése;
 • a hirdetmények közzététele;
 • kiegészítő tájékoztatás elkészítése és konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása;
 • a bontási eljárás, az eredményhirdetés és a szerződéskötés lebonyolítása;
 • az ajánlatok elbírálása, bíráló bizottsági munka;
 • tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás lebonyolítása.

Jogi képviselet

Előzetes vitarendezési eljárásban, jogorvoslati eljárásban, és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata iránti perekben az ajánlatkérő és az ajánlattevők előtt, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága, a törvényszék és az ítélőtábla előtt.

Fejlesztette: Bodonyi László