Előző oldal Következő oldal
2024.05.21.,
Kedd
Konstantin
Nyíregyháza Betöltés...
Alapkamat: 7.75%
  • 385,91
  • 355,12
  • 451,39
  • 68 096
  • 18 040
  • 3 060
Hívjon! +36 (30) 505 8454
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Kártérítési igények, tartozás

A „Szerződések, Okiratszerkesztés, Ügyvédi ellenjegyzés” menüpontban már felhívtam az Ön figyelmét arra, hogy miért nagyon fontos az, hogy a szerződést megfelelő jogi szakértelemmel bíró, ügyvéd előtt kössék meg és foglalják írásba. Ha ugyanis a szerződést a másik fél nem, vagy hibásan teljesíti és ezzel okozati összefüggésben Önnek kára keletkezik, a szerződésszegű (tehát jogellenes) magatartást Önnek kell bizonyítania, ami írásba foglalt szerződés nélkül igen csekély valószínűséggel lesz sikeres.

Kár érheti Önt úgy is, hogy károkozóval korábban semmilyen szerződése nem volt. A szerződésen kívüli károkozásnak rendkívül sok esete lehetséges (pl. az épületről lehulló tárgy megrongálja az Ön parkoló autóját).

Kárnak minősül a tényleges kár, az elmaradt haszon, valamint a már felmerült kár elhárítására, vagy enyhítésére fordított összeg is.

A legfontosabb rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

A kártérítő felelősséget akkor állapítja meg a bíróság, ha:

  • bizonyított a károkozó jogellenes magatartása,
  • bizonyított, hogy az Önt ért kár a károkozó jogellenes magatartásának a következménye,
  • és bizonyított a felmerült kár összege.

Mindezek bizonyítottsága esetén a kártérítési igényt akkor is elutasítja a bíróság, ha a károkozó bizonyítja, hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogy az általában elvárható (azaz a károkozó megatartásban nem vétkes).

Ha Önt bármilyen kár éri, vagy Ön okozott kárt, akkor ügyvéd véleményének kikérése nélkül ne írjon alá semmit!

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Fejlesztette: Bodonyi László