Előző oldal Következő oldal
2024.07.12.,
Péntek
Izabella
Nyíregyháza Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
  • 392,92
  • 360,91
  • 467,23
  • 72 158
  • 18 240
  • 2 836
Hívjon! +36 (30) 505 8454
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Szerződés, okiratszerkesztés, ügyvédi ellenjegyzés

Bármiben egyezik meg bárkivel, célszerű rögzíteni az egyezségük részleteit írásban.

Miért is?

Mert később az okirat elkészítéséhez szükséges idő és energia később sokszorosan megtérülhet. Ha nincs írásbeli szerződése, akkor vitás helyzetben még annak a bizonyítása is a szinte lehetetlen, hogy egyáltalán létrejött valamilyen szerződés.

Az okiratok éppen ezért a legtipikusabb egyszersmind a „legtisztább” bizonyítási eszközök a leírt tények, rögzített adatok és körülmények valóságának bizonyítására. Vita igen sokszor még így is kialakul a perekben abban a tekintetben, hogy az okiratban megtett nyilatkozatoknak mi volt a pontos tartalma, vagyis ki, mit volt köteles bizonyos határidőre megtenni. Ezért fontos, hogy az okiratot jogi szakértelemmel rendelkező ügyvéd készítse el. Az iroda az okiratszerkesztés keretében jogi hatás kiváltására alkalmas egyoldalú jognyilatkozatokat, szerződéseket, megállapodásokat, felszólításokat, bírósági vagy közigazgatási beadványokat, keresetleveleket, kérelmeket, fellebbezéseket készít.

Az ügyvéd által készített okirat ellenjegyzése azt biztosítja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot valóban az a személy tette, aki az okiratot aláírja és az ellenjegyző ügyvéd ellenőrizte a személyazonosságát, továbbá a szerződéses kötelezettség a hatályos jogszabályoknak megfelel, végül azt, hogy a teljesítés elmulasztása esetén bíróság előtt később kikényszeríthető lesz. Az ügyvéd által készített okiratokat ezért a törvény teljes bizonyító erővel ruházza fel.

Sok jogszabály kötelező ügyvédi ellenjegyzéshez köti bizonyos okiratok elkészítését; ezek csak ellenjegyzés után lesznek érvényesek, és csak az ügyvédi ellenjegyzés után válnak alkalmassá arra, hogy a célzott joghatást kiváltsák. Tipikusan ilyenek az ingatlan tulajdonjogának átruházását célzó egyoldalú jognyilatkozatok és szerződések (pl. az ingatlan adásvételi- és ajándékozási szerződések), az ingatlan megterhelésére alkalmas szerződések (pl. jelzálogjog, haszonélvezeti jog, vételi jog, vagy visszavásárlási jog). Ilyenek a gazdasági társaságok, cégek cégeljárás során elkészítendő és benyújtandó okiratai is (stb. társasági szerződések, alapító okiratok, alapszabály, az ezeket módosító okiratok, ennek hiányában a módosításra irányuló legfőbb szervi határozatok).

Mindezek miatt, ha Ön biztos akar lenni abban, hogy ha valamely tényt, vagy körülményt később akár a Bíróság előtt is bizonyítani tud, célszerű ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratot készíttetnie.

Ezzel összefüggésben árajánlatot a „Díjszabás” menüpontban kérhet.

Együttműködő partnerek

 

Fejlesztette: Bodonyi László